ਖੇਡ ਸਮਾਚਾਰ

Vekho Gareeb Babe nay Kyu Rashan Nai Lea Karan Jana Rona aa jao,

Sharing is caring!

Vekho Gareeb Babe nay Kyu Rashan Nai Lea Karan Jana Rona aa jao,eh hai asal Ameri,Dhan hai mata ji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *